Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powołanie - definicja, opis, przykłady: powołanie Abrahama, powołanie zakonne

Powołanie jest to wezwanie człowieka przez Boga do wyboru jakiegoś sposobu życia. Powołaniem ludzi jest przede wszystkim życie w Duchu Świętym, które stanowi miłość do Boga oraz umiłowanie człowieka.

To osiem błogosławieństw Jezusa określa powołanie wiernych, którzy włączani są w chwałę Jego męki i zmartwychwstania. Błogosławieństwa te są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia, które jest pochodzenia Boskiego. Bóg wszczepił je w serca ludzi, aby w ten sposób przyciągać je do siebie, bo ma możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Błogosławieństwa odsłaniają ostateczny cel życia na ziemi – powołanie do własnego szczęścia.

Mimo powołania do szczęścia, człowiek raniony jest przez grzechy, dlatego potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc udzielona zostaje nam przez Boga w osobie Jezusa, poprzez prawo moralne i łaskę.

Powołaniem ludzkości jest ukazywanie obrazu Pana i próba upodobnienia do Jego syna, Jezusa. Taka próba ma formę osobistą, dlatego że każdy człowiek jest wezwany do szczęścia Bożego. Wszyscy są powołani do jednego celu, którym jest Bóg. Istnieje podobieństwo w jedności Osób Boskich i braterstwem między ludźmi, którego podstawą jest miłość. 

Powołanie, jako wezwanie do wyboru określonego sposobu życia i postępowania, może objawić się poprzez powołanie misyjne. Wówczas człowiek odczuwający taką potrzebę zaspokaja ją poprzez wybór drogi w głoszeniu Słowa Bożego. Powołanie do otrzymania święceń na osoby duchowne dotyczy przyszłych diakonów, księży, zakonników oraz zakonnic. Ludzie powołani do służby Bożej, rezygnują z egzystencji, która jest domeną innych i pragną podążać jedynie za Chrystusem.

W Biblii znajdują się przykłady powołania człowieka przez Boga na patriarchów rodów, wielkich ludzi, którzy wpłynęli na historię chrześcijaństwa. Taką osobą był Abraham – patriarcha Izraela. Jako człowiek godny powierzonej mu misji, stanął z woli Boga na czele ogromnej rodziny ludu Bożego.

Podobne wypracowania do Powołanie - definicja, opis, przykłady: powołanie Abrahama, powołanie zakonne