Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Janusz Kochanowski - biografia, życiorys

Janusz Kochanowski urodził się 18 kwietnia 1940 roku w Częstochowie. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta rozpoczął studia na Wydziale Prawa, na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył z tytułem magistra w roku 1963. Aplikację sądową odbywał od roku 1964 do 1966. Tytuł doktora Kochanowski uzyskał w roku 1980. Od ukończenia aplikacji aż do roku 1990 pracował na uniwersytecie, w swojej macierzystej jednostce. Po siedmiu latach powrócił na wcześniej zajmowane stanowisko wykładowcy prawa na UW.

Kochanowski był wybitnym prawnikiem. Zajmował bardzo wysokie i szanowane stanowiska. Warto wspomnieć chociażby o tym, że zasiadał w senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności (1989-1991), był doradcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, a także brał udział w nowelizacji kodeksu karnego w roku 2000.

Życie Kochanowskiego nierozerwalnie związane było z prawem. Pełnił funkcję prezesa Fundacji oraz redaktora naczelnego „Ius et Lex”. Zaznaczyć należy, iż był on również Przewodniczącym Porozumienia Organizacji Zawodów Prawniczych w latach 2003-2004. W 2006 roku został wybrany przez sejmową większość Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Janusz Kochanowski był autorem ponad stu publikacji na temat zagadnień związanych z prawem. Ich głównym tematem były prawo karne i administracyjne. Niektóre pozycje jego autorstwa, warte wspomnienia, to: „Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej”, „Przestępstwa i wykroczenia drogowe-komentarz”, „Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej” czy chociażby „Prawo karne wobec upiorów przeszłości i wyzwań teraźniejszości”.

Prywatnie Kochanowski był mężem Ewy Chmiel i ojcem Marty oraz Mateusza. Zginął dnia 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku, w katastrofie lotniczej.

Podobne wypracowania do Janusz Kochanowski - biografia, życiorys