Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religie w Europie - opracowanie tematu

Katolicyzm - jest religią dominującą w Malcie, Polsce, Litwie, Hiszpanii, Czechach, Austrii, Chorwacji oraz Francji. Katolicyzm zakłada wiarę w jednego Boga w trzech osobach - Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego (dogmat Trójcy Świętej). Według tradycji Bóg zesłał na ziemię swego syna Jezusa Chrystusa, aby ten swoją męczeńską śmiercią na krzyżu mógł odkupić cały świat i zbawić ludzkość, po czym zmartwychwstać, pokonując śmierć. Kościół katolicki wyznaczył także siedem sakramentów świętych, które wierni winni przyjmować: 1. Chrzest, 2. Bierzmowanie, 3. Eucharystia, 4. Pokuta, 5. Namaszczenie chorych, 6. Kapłaństwo, 7. Małżeństwo. Od jakiegoś czasu obserwuje się spadek liczby katolików w Europie.

Islam - dominuje przede wszystkim w europejskiej części Turcji oraz w Kosowie, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie Albanii i Rosji. Jest to religia będąca podstawą całej kultury świata arabskiego. Kulturę tą do Europy sprowadzili na przykład Tatarzy. Wyznawcami są także Cyganie, Baszkirzy, Czeczeńcy i kolejne pokolenia emigrantów z Pakistanu, Indonezji, Iranu, Iraku, Afganistanu. Islam jest religią muzułmanów, którzy wierzą, że Allah (Najwyższy Stwórca) zesłał na ziemię Mahometa (świętego proroka), aby ten ogłosił im Koran (święta księga) i przez to nauczał o nim ludzkości, a także szerzył wiarę wszelkimi sposobami. Pierwsi wyznawcy islamu w Europie pojawili się kilkadziesiąt lat po śmierci wielkiego proroka. 

Judaizm - wielu wyznawców judaizmu mieszka we Francji, Czechach. Przed I i II wojną światową najwięcej Żydów mieszkało w Polsce, ale w wyniku holocaustu ich liczba uległa pomniejszeniu o co najmniej połowę. Judaizm to starotestamentalna wiara w zawarcie przymierza pomiędzy narodem wybranym (Izraelitami) a samym Bogiem. Świadectwem i potwierdzeniem przymierza miały być dwie kamienne tablice z wyrytymi na nich przykazaniami zwanymi Dekalogiem. Żydzi czerpią swoją naukę z Pisma Świętego, czyli Tory, która obejmuje jedynie Stary Testament (w przeciwieństwie do chrześcijańskiej Biblii uznającej również Nowy Testament oraz postać Jezusa Chrystusa w charakterze zbawiciela świata). 

Buddyzm - jest to religia pochodząca z Azji. Nie jest aż tak popularna, jak islam czy chrześcijaństwo. Większe skupiska buddystów znajdują się w takich krajach europejskich jak Francja, Niemcy, Islandia, czy Szwecja. Należy do nurtu religii dharmicznych. Jej podstawą jest wiara w reinkarnację duszy człowieka. Po śmierci wędruje ona w nowe ciało (wcielenie). W zależności od tego, czy człowiek był dobry, czy nie (karma) jego dusza wciela się szczęśliwie lub nieszczęśliwie. Punktem końcowym reinkarnacji jest osiągnięcie nirwany - duchowego wyzwolenia. 

Protestantyzm - największe skupiska wyznawców protestantyzmu znajdziemy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Islandii, Norwegii, Czechach, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii, czy na Węgrzech. Jej twórcą był Marcin Luter - niemiecki mnich, któremu nie spodobały się ustalenia soboru akceptującego sprzedaż odpustów. 31 października powiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze dziewięćdziesiąt pięć postulatów, które wymierzone były przeciwko skorumpowanemu kościołowi chrześcijańskiemu oraz papieżowi. Odłamy protestanckie takie jak anglikanizm popularne są na przykład w Wielkiej Brytanii.

Prawosławie - jest to wiara przede wszystkim Europy Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego. Najwięcej wyznawców prawosławia jest w Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Rumuni, Grecji, Cyprze, Czarnogórze, Rosji, Bośni i Hercegowinie, Albanii i Kazachstanie. W centrum wiary prawosławnej stoi Jezus Chrystus.

Podobne wypracowania do Religie w Europie - opracowanie tematu