Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konkordat a zasada równouprawnienia - rozwiń temat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konkordat jest umową (łac. concordatus - uzgodniony) zawieraną między głową Kościoła Rzymskokatolickiego - papieżem, a danym państwem. Umowa te reguluje wzajemne stosunki Kościoła i państwa, kwestie praw kościelnych, małżeństwa, zasady nauczania religii w szkołach itp. Współcześnie Kościół stara się odchodzić od dążeń wywierania wpływu na politykę, na rzecz możliwości wychowywania młodzieży (np. poprzez tworzenie placówek edukacyjnych, w tym także szkół wyższych), swobodnego obsadzania stanowisk kościelnych i funkcjonowania kościelnych organizacji. 

Istotne wydaje się jednak zadanie pytania, czy konkordat nie narusza zasady uprawnienia religii (różnych wyznań i światopoglądów), ponieważ konkordat jest zawierany jedynie z Kościołem katolickim - stosunki z innymi wyznaniami są regulowane (przynajmniej w Polsce) na drodze ustawowej. 

Zgodnie z art. 25. ust. 1. Konstytucji RP.: „Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione”, natomiast zgodnie z ust. 2.: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” Kolejny ustęp artykułu 25 stwierdza,...

Podobne wypracowania