Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka równowagi - definicja. Polityka równowagi Piłsudskiego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odrodzona po zakończeniu I wojny światowej niepodległa Polska została od razu postawiona w trudnej sytuacji międzynarodowej. Bezpośrednim tego dowodem były stosunki dyplomatyczne, polityczne oraz społeczne łączące Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym (lata 1918–1939) z sąsiadującymi z nią zewsząd państwami, które z znakomitej większości miały wręcz wrogi charakter (ZSRR, Niemcy, Czechosłowacja, Litwa), jedynie z Rumunią polskie władz utrzymywały poprawne, a z czasem nawet sojusznicze relacje. 

Najpoważniejszym zagrożeniem zewnętrznym dla istnienia suwerennej Polski były problematyczne relacje ze Związkiem Radzieckim, który od przejęcia w nim władzy przez komunistów, a następnie wojny polsko-bolszewickiej stale uważał Polskę za wroga, a jej terytorium za swoją strefę wpływów oraz z Niemcami, których nieustannie narastające nastroje rewizjonistyczne wobec postanowień traktatu wersalskiego czyniły z Polski jednego z potencjalnych adresatów politycznej oraz militarnej presji na arenie międzynarodowej. 

W obliczu tak niesprzyjającej koniunktury międzynarodowej, Marszałek Józef Piłsudski zdecydował się przyjąć postawę wyczekującą. Według opracowanej przez niego strategii tzw. polityki równowagi,...

Podobne wypracowania