Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan XXIII - encyklika „Pacem in terris”

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Encyklika „Pacem in terris” („Pokój na ziemi”) autorstwa Jana XXIII została wydana 11. kwietnia 1963 roku, chwilę przed śmiercią papieża (zmarł w czerwcu).

Ważną myślą encykliki było uznanie laickiego społeczeństwa. Działo się to w duchu soboru watykańskiego, który Jan XXIII otworzył. Mówił o współpracy katolików z ludźmi „(...) stojącymi z dala od wiary chrześcijańskiej, lecz kierującymi się rozumem i odznaczającymi się naturalną prawością postępowania”. Papież nie pochwalał odmiennych religii, a tym bardziej ateizmu, wszak stał na straży wartości kościelnych, ukształtowanych przez tysiąclecia. Zauważył jednak, że uczestnictwo w życiu Kościoła nie jest jedynym warunkiem, który decyduje o moralności człowieka.

W encyklice została też bezpośrednio dotknięta kwestia istotna dla ówczesnego świata i samej polityki – kwestia zmian. Papież pisał: „(...) Nie brak ludzi o wspaniałym umyśle, którzy - gdy zetkną się ze zjawiskami albo mało zgodnymi z założeniami sprawiedliwości, albo całkowicie z nimi sprzecznymi – pragną gorąco wszystko naprawić z taką gwałtownością, że wygląda to na przewrót ustrojowy”. Dalej stwierdzał, że należy odwołać się do natury,...

Podobne wypracowania