Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przyczyny wybuchu I wojny światowej - opracowanie zagadnienia

I wojna światowa była konfliktem, który wstrząsnął na początku XX wieku nie tylko Europą ale i całym światem. Była to pierwsza wojna, która rozrosła się na taką skalę angażując po obydwu stronach wielka liczbę państw oraz rzesze ludności. Oczywiste jest zatem, że wybuch tak wielkiego konfliktu musiał być spowodowany nie przez jedną przyczynę, ale na pewno przez kilka. Wszystkie razem doprowadziły do wielkiej tragedii jaką była I wojna światowa.

Jedną z przyczyn były, toczące się już od dawna, spory kolonialne. Największa potęga pod tym względem było oczywiście Imperium Brytyjskie, które waz ze swymi dominiami zajmowało prawie jedną czwartą ziem na świecie. Francja także należała do czołówki państw, które prowadziły imperialna politykę w celu zdobywania terenów Oceanii, Afryki oraz Azji. Nie bez znaczenia była także postawa Cesarstwa Niemieckiego, które po zjednoczeniu w 1871 dążył do utworzenia własnych kolonii. W przeciwieństwie jednak do starych państw kolonialnych młode cesarstwo przejawiało daleko idącą agresję. W aspiracjach Niemiec świadczyła także postępująca, bardzo szybka rozbudowa floty wojennej. Uderzało to głównie w Wielką Brytanię, której polityka polegała na budowie floty tak wielkiej, że liczebnie przewyższała ona ilość okrętów dwóch innych państw po połączeniu. Ważnym faktem, było także poparcie Burów, którego udzielił im cesarz Wilhelm II, podczas tzw. wojen burskich.

Kolejną była destabilizacja sytuacji w Europie. Minęły czasy „Świętego Przymierzaâ” i z każdym rokiem dochodziło do nowych konfliktów oraz strać, które jednak jeszcze nie prowadziły do wojny światowej. Dobrym przykładem jest wojna francusko-pruska z 1871, która bardzo głęboko utkwiła w pamięci narodowej przegranych francuzów. Nie bez znaczenia pozostawała także kwestia Imperium Tureckiego, a raczej państwa, które powoli dogorywało. Monarchia Austrowęgierska liczyła na zajęcie ziem, które pozostaną po dawne potędze otomańskiej, tak samo postrzegała to Rosja. Ważne znaczenie miały także Bałkany, miejsce nieustających konflikt narodowościowych. Pierwsza wojna na tych terenach miała miejsce w od  9 października 1912 do 30 maja 1913 roku, natomiast druga od 29 czerwca do 10 sierpnia 1913. To właśnie Bałkany miały stać się pierwszym powodem, który pchnął resztę państw do światowej wojny.

Istotnym czynnikiem było także utworzenie Trójprzymierza oraz Trójporozumienia. Z jednej strony Niemcy, Austro-Węgry oraz Włochy, z drugiej - Anglia, Francja i Rosja  Były to przeciwne sobie bloki państw połączone wzajemnymi układami wojskowymi. Wszystko to wspierane było ciągłym wyścigiem zbrojeń. Państwa starały się posiadać jak największa siłę mobilizacyjną aby w krótkim czasie zwerbować duża armię. W takiej sytuacji nawet jedno zbrojne wystąpienie mogło spowodować dalsza eskalację konfliktu. Tak też się stało.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Miał on miejsce 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie w Bośni.

Podobne wypracowania do Przyczyny wybuchu I wojny światowej - opracowanie zagadnienia