Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Referendum 1987 - plan zmian ustrojowych PRL

Referendum, oznacza głosowanie ludowe. Jest jedną ze skutków demokracji bezpośredniej, polegająca na powszechnym głosowaniu, w którym mogą brać udział wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze. W czasie przeprowadzania referendum obywatele udzielają pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na pytania zadawane przez organ zarządzający referendum.

Po II wojnie światowej w  Polsce Ludowej odbyły się dwa referenda. Referendum 1987 było drugim z kolei. Odbyło się ono dokładnie 29 listopada 1987 r.. Referendum to ustanowione zostało w konstytucji, a miało mieć na celu konkretne zmiany ustrojowe, chodziło tutaj zwłaszcza o powołanie urzędu prezydenta, co zdecydowanie umocniło by pozycję gen. W. Jaruzelskiego.

W niniejszym referendum obywatelom zostały zadane pytania:

1. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian?
2.Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?

Pytania te sugerowały obywatelom udzielanie twierdzących odpowiedzi.

Podobne wypracowania do Referendum 1987 - plan zmian ustrojowych PRL