Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Faryzeusze i saduceusze - kim byli faryzeusze i saduceusze? Charakterystyka, relacje

Saduceusze to stronnictwo kapłańskie, wywodzące się od rodu Sadoka (Saduka), arcykapłana z czasów syna Dawida - Salomona, który to udzielił żydowskiemu królowi namaszczenia i stanowił jego poparcie.

Stronnictwo ukształtowało się w II w. p.n.e. Stanowiło opozycję względem faryzeuszy.
Istniało do roku 70 n.e., czyli do momentu upadku antyrzymskiego powstania.

Saduceusze zazwyczaj rekrutowali się z warstw bogatych. Bardzo dosłownie przyjmowali Biblię, rezygnując z interpretacji. Najważniejsze było dla nich to, co zostało zapisane. Tym samym rezygnowali z tradycji ustnych. Nie interesowała ich także, bardzo popularna wówczas, koncepcja mesjasza.

Odrzucali oni zmartwychwstanie ciała. Byli najbardziej otwartym spośród żydowskich ugrupowań - asymilowali się do kultury hellenistycznej, co oznaczało jednocześnie współpracę z Rzymem, jak i opieranie interesów na kwestiach, związanych z religią.

O ile faryzeusze poświęcali się ciągłemu studiowaniu Księgi, o tyle saduceusze mieli w swym ręku realnie kierownictwo polityką. Warto wspomnieć, że postaci, dobrze znane z biblijnych kart, jak Józef Kajfasz (przewodniczący w procesie przeciwko Jezusowi), ale także Annasz, wywodzili się z saduceuszy.

Podobne wypracowania do Faryzeusze i saduceusze - kim byli faryzeusze i saduceusze? Charakterystyka, relacje