Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mieszczaństwo późnego średniowiecza w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wyodrębnienie się mieszczaństwa jako osobnej warstwy uzależnione było od rozwoju średniowiecznych miast. W Polsce osady miejskie uzyskiwały odrębność prawną od wieku XIII, kiedy to powszechne stało się lokowanie na prawie niemieckim. W ciągu pierwszego stulecia lokowano około 100 ośrodków, z których znacząca część nieoficjalny statut miasta już posiadała (Kraków, Wrocław). W formalnie ustanowionych miastach jurysdykcja z reguły była w gestii samorządu i rozciągała się na wszystkich mieszkańców. Bynajmniej jednak nie wszyscy cieszyć się mogli pełnią praw. Otwarty dostęp do stanowiska urzędnika posiadała zaledwie 1/5 mieszczan, czyli ta część, która odziedziczyła status obywatela lub taki nabyła wraz z zakupem nieruchomości. Wszyscy mieszkańcy natomiast cieszyli się całkowitą wolnością osobistą.

Ludność miejska była stanem bardzo zróżnicowanym i zhierarchizowanym. Zazwyczaj dzieliła się na patrycjat, pospólstwo i plebs. Patrycjat obejmował głównie kupców, którzy dysponowali prawem do awansów urzędniczych. Wykorzystując swe wpływy, bogacili się więc również kosztem pozostałych. Pospólstwo, które tworzyli drobni kupcy i samodzielni rzemieślnicy względem patrycjatu zajmowało znacznie...

Podobne wypracowania