Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opozycja wewnętrzna wobec Władysława Łokietka – Jan Muskata i wójt Albert

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Powracający w roku 1306 do Małopolski ze swoistej emigracji Władysław Łokietek musiał szybko znaleźć sposób na zjednanie sobie lokalnych elit oraz przedstawicieli miasta i miejscowego kościoła. W tym celu, jeszcze w roku 1306 wydał trzy wielkie przywileje - jeden dla zagorzałego stronnika Wacławów czeskich, biskupa krakowskiego Jana Muskaty, w którym potwierdził wszystkie uzyskane przez niego od władców czeskich nadania i przywileje, drugi dla reprezentującego interes miasta wójta, sankcjonujący zwolnienie na okres dwunastu lat Krakowa z wszelkich powinności na rzecz władzy oraz trzeci dla mieszczan, nadając im tzw. prawo składu i dając im gwarancje, że miasto nie zostanie połączone wspólnymi murami z zamkiem wawelskim (co miało świadczyć o daleko idącej niezależności Krakowian). Wkrótce jednak, nie chcąc dopuścić do wysunięcia podobnych roszczeń przez inne duże miasta małopolskie, Władysław Łokietek postanowił opowiedzieć się po stronie rycerstwa i lokalnych elit, którym przecież zawdzięczał powrót na tron krakowski.

Wyrazem nowego kursu w polityce wewnętrznej księcia było cofnięcie w roku 1307 wszelkich przywilejów dla rosnącego w siłę biskupa Jana Muskaty oraz likwidacja wszelkich jego nadzwyczajnych...

Podobne wypracowania