Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Cechy eposu na przykładzie „Iliady” i „Odysei” Homera

Epos jest gatunkiem literackim uważanym za jeden z najstarszych w świecie. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „opowieść”, „pieśń”. Utwór ten - dość długi i najczęściej wierszowany - przedstawia historię jakiejś zbiorowości w momencie dla niej przełomowym.

„Iliada” oraz „Odyseja” - jedne z najdawniejszych przykładów eposu - pochodzą z czasów, kiedy przekazywanie legend odbywało się za pomocą słów. Dopiero później ustne opowieści zaczęto spisywać.

Wyróżniającą cechą eposów jest ich pojemność - obejmują swoją treścią legendy i mity, stanowiące podstawę kultury danego społeczeństwa. Tak dzieje się także w omawianych greckich eposach. W „Iliadzie” dostrzec można działania bogów (np. pomoc  walczącym stronom ze strony Ateny czy Apolla) oraz historie z związane z herosami czy nimfami (np. próby Tetydy - matki Achillesa w uczynieniu go nieśmiertelnym poprzez zanurzenie go w Styksie). W „Odysei” z kolei aż roi się od intryg, sporów i knowań miedzy bogami a śmiertelnikami. Uwikłani w nie są Zeus, Hera, Hermes, Posejdon i wielu innych bogów. Niemało jest też postaci fantastycznych, nieistniejących w realnym świecie, np. cyklopy, syreny i inne różnego rodzaju potwory.

Epos charakteryzuje się także wieloczęściową budową i rozczłonkowaną fabułą. Istotnie, „Iliada” składa się z XXIV Ksiąg, podobnie „Odyseja”. Oba utwory zawierają wiele wątków, chociaż wyraźnie dostrzegamy najważniejsze spośród nich. We wcześniejszym eposie jest to złość Achillesa, w przypadku późniejszego - podróż Odyseusza, wracającego z wojny do rodzinnej Itaki.

Wyraźnie dostrzegalna jest też wspomniana wyżej cecha eposu, a mianowicie czas akcji, która dzieje się w przełomowych chwilach. „Iliada” przedstawia bowiem wydarzenia pod sam koniec wojny trojańskiej - dokładnie czterdzieści dziewięć dni z jej ostatniego, dziesiątego roku. „Odyseja” natomiast, co również charakterystyczne dla eposu, przedstawia historię jednego człowieka, który wykazuje się niespotykanym męstwem, odwagą i sprytem. Podobnie, znane są opowieści o całym ludzie (tak dzieje się np. w fińskim eposie narodowym - „Kalevali”) lub o początkach ich powstania (w „Eneidzie”). Epos ma także konkretnie zakrojony przedział czasowy. „Iliada” obejmuje czterdzieści dziewięć dni, „Odyseja” około czterdziestu z dziesięcioletniej wędrówki Odysa.

Innym elementem eposu, występującym zarówno w „Iliadzie”, jak i w „Odysei”, jest paralelizm świata ludzkiego i boskiego. Boska i ziemska sfera pokrywają się, współgrają ze sobą, uzupełniają. Szczególnie widoczny jest wpływ bogów na losy ziemskich bohaterów eposów. Takie zestawienie stanowi motor akcji, podobnie jak skomplikowane i złożone sytuacje. Zawikłane wątki, nagłe interwencje boskie wprowadzają czytelnika w rodzaj fabularnego labiryntu oraz motywują go do rozwikłania zagadki.

Charakterystyczne dla „Iliady” i „Odysei” jest też metrum. Jest to heksametr daktyliczny, a więc oparta na iloczasie miara wierszowa pochodząca ze starożytnej Grecji i zastosowana także do wierszy łacińskich.

Innymi słynnymi eposami są np.: „Gilgamesz” (epos babilońsko-asyryjski), „Shijing” (epos chiński), „Mahabaharata” i „Ramajana” (eposy hinduskie), czy „Szahmane” (epos perski). Za bliższe współczesności eposy uważamy dzieła takie, jak „Orland Szalony” Ariosta, „Raj utracony” Miliona, czy „Pan Tadeusz” Mickiewicza.

Podobne wypracowania do Cechy eposu na przykładzie „Iliady” i „Odysei” Homera