Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Cyprian Kamil Norwid „W Weronie”, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” - interpretacja i analiza porównawcza wierszy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Poezja Norwida wyraźnie odcina się na tle twórczości innych romantyków intelektualnym dystansem do poruszanych problemów. Nie ma tu gwałtownych porywów serca ani emocjonalnych uniesień. Poeta odwołuje się raczej do rozumu, nawet wówczas, gdy opiewa siłę uczucia. Tak jest między innymi w wierszu „W Weronie”, gdzie poeta opowiada się po stronie czującej natury, ukazanej w opozycji do „uczonego” człowieka, przedstawiając chłodną polemikę dwóch stanowisk.

Wiersze „W Weronie” i „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” łączy właśnie emocjonalny dystans. To w żadnym razie nie jest obojętność poety, a dystans ów odnosi się jedynie do formy przekazu. Oba wiersze odwołują się do przeszłości, przywołują minione tragedie, które kiedyś budziły silne emocje. Poeta przedstawia ich skutki po latach, kiedy emocje słabną i przychodzi czas na refleksje. Wiersz „W Weronie” ukazuje gruzy domów Kapuletich i Montekich oraz groby nieszczęśliwych kochanków. Nastrój utworu jest spokojny, wyciszony. „Łagodne oko błękitu” spogląda na miejsce tragedii ze wzruszeniem i współczuciem, ale bez rozpaczy. Podobnie w utworze „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”...

Podobne wypracowania