Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Barokowe spojrzenie na życie ludzkie ukazane na przykładzie wiersza Daniela Naborowskiego „Krótkość żywota” oraz innych utworów literackich tej epoki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W baroku diametralnie zmienia się koncepcja życia. Po epoce renesansu, kiedy to stawiano na ład, harmonię i spokój, poeci zaczęli zauważać, iż taka wizja świata nie przystaje do jego realnego obrazu. Twórcy zaczęli skupiać się na swoim wnętrzu, analizując postawy, działania człowieka oraz ich konsekwencje.

Silnym piętnem na barokowej twórczości odcisnęły się niepokoje dotyczące wyborów między życiem doczesnym a wiecznym. Pokusy ziemskie były uznawane za elementy odciągające od zbawienia, więc słaby człowiek, wodzony na pokuszenie, prowadzić musiał nieustanną walkę. Chyba jeszcze nigdy wcześniej tak dobitnie nie uzmysławiano sobie skończoności życia doczesnego, stąd popularność elementów wanitatywnych i przewodni w wielu utworach temat śmierci.

Daniel Naborowski był jednym z przedstawicieli metafizycznego nurtu poezji barokowej. Jego „Krótkość żywota” jest wierszem celnie i dobitnie oddającym ówczesne niepokoje egzystencjalne. Już sam tytuł wskazuje na uświadomienie sobie efemeryczności życia.

Człowiek przedstawiony jest w wierszu jako pojedynczy trybik w wielkiej machinie czasu, a poszczególne życie trwa tyle, co mgnienie. Słynne „dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt”...

Podobne wypracowania