Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Patriotyzm - „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego jako książka ucząca patriotyzmu. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Czym jest patriotyzm? Patriotyzm to postawa szczególnego szacunku, miłości i gotowości do poświęcenia dla kraju, który jednostka uważa za swój kraj ojczysty. Objawia się on w zainteresowaniu historią, kultywowaniu tradycji, respektowaniu prawa i wywiązywaniu się z obywatelskich obowiązków oraz pogłębianiu i przekazywaniu dziedzictwa narodowego dalszym pokoleniom. Czy czytelnik „Syzyfowych prac” może nauczyć się takiej postawy na podstawie lektury tej powieści?

Zanim na kartach dzieła Żeromskiego nie pojawi się Zygier, czytelnik napotyka wyłącznie ślady posłuszeństwa, poddania się presji zaborcy, skutków zabiegów rusyfikacyjnych. Chłopcy w szkole elementarnej posłusznie uczą się alfabetu rosyjskiego, chłoną rosyjskojęzyczne podręczniki, czytają, piszą i liczą po rosyjsku. Rodzice godzą się, mimo wewnętrznego sprzeciwu, na dyskryminację swoich pociech ze względu na identyfikację narodową i umiejętność posługiwania się językiem zaborcy. Nauczyciele dają się zastraszyć, skrupulatnie wypełniają narzucone im obowiązki, lękliwie spoglądają na swoich uczniów bojąc się jakichkolwiek przejawów polskości z ich strony. Nikt nie protestuje, gdy do Klerykowa przyjeżdżają nauczyciele z Rosji, by skuteczniej pełnić misję...

Podobne wypracowania