Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zofia Kossak-Szczucka „Pożoga” - obraz martyrologii kresowego ziemiaństwa polskiego. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Martyrologia to termin oznaczający męczeństwa, cierpienia, głównie w kontekście okrucieństw wojny i systemów totalitarnych. W „Pożodze” Zofia Kossak-Szczucka opisała działania bolszewików i ukraińskich nacjonalistów, skierowane przeciw Polakom zamieszkującym kresy. Jako że agitacja rewolucyjna była wymierzona w chłopów, jej główną cechę stanowiło budzenie nienawiści względem ziemiaństwa polskiego.Warto zastanowić się jak autorka maluje obraz ich cierpień.

Stosunki panujące między chłopami a posiadaczami ziemskimi dalekie były od zależności feudalnych, znanych chociażby ze średniowiecza. Bolszewickie działania, nacelowane na przejęcie kresów, opierały się na budzeniu świadomości ukraińskich mieszkańców wsi. Wykorzystując biedę tych ludzi oraz ich chęć posiadania, obarczyli rewolucjoniści winą za taki stan polskich ziemian. Nie trzeba było długo czekać na wybuch krwawych zamieszek. Podburzeni przez żony, pragnące zapewnić swoim rodziną lepszą przyszłość, chłopi wyszli mordować. Dochodzi do szczególnie brutalnych kaźni, jak np. tragedia sławucka, kiedy to niemal 80-cio letni hrabia Sanguszko został zamordowany przez rozwścieczony tłum. Narratorka pisze: „upadek każdego dworu miał swoją historię,...

Podobne wypracowania