Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jak napisać rozprawkę? Przykład rozprawki

Czy zdrowie jest najważniejsze w życiu?- rozprawka

Uważam, że zdrowie jest niezbędne, aby przeżyć swoje życie szczęśliwie, korzystając z niego i czerpiąc całymi garściami. Człowiek chory nie potrafi cieszyć się otaczającego piękna, ponieważ jego cierpienie jest niewyobrażalne. W swojej pracy postaram się udowodnić, że moja teza jest słuszna.

Zdrowie jest podstawową, najważniejszą wartością w życiu człowieka. To dzięki niemu możemy funkcjonować w świecie i poznawać otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli nie jesteśmy do końca sprawni fizycznie, posiadamy pewne deficyty, każdego dnia zmagamy się z bólem- to nie możliwe, abyśmy w pełni mogli cieszyli się życiem. Ludzie poruszający się na wózku inwalidzkim, pacjenci przewlekle chorzy, zmagający się z nowotworami lub innymi dolegliwościami muszą odmawiać sobie wielu przyjemności. Nie każdy może pozwolić sobie na wycieczki, wyprawy rowerowe , wyjścia do kina. To w pewien sposób ogranicza człowieka, nie pozwala na realizację marzeń, ale też zwykłej ludzkiej ciekawości. Kiedy człowiek jest naprawdę chory, musi liczyć się z tym , że wiele rzeczy go ominie. 

Myślę, że żaden człowiek nie wyobraża sobie życia w bólu. Nieustanne badania, niedyspozycje, cierpienie- to główny punkt życia chorych ludzi. Przypuszczam, że nie potrafiłabym cieszyć się z nowych ubrań, prezentów i innych przyjemności, gdybym nieustannie musiała zmagać się z bólem. Chociaż uważam, że chorzy ludzie bardziej doceniają uroki życia, to na pewno nie są w stanie odwrócić uwagi od swoich niedoskonałości, cierpienia. Także życie rodzinne osób chorych nie jest łatwe. Z pewnością tworzą udane związki, ale myślę, że ciężar choroby jest w nich stale obecny. Członkowie rodziny martwią się o ukochaną osobę, zaś ona nie chce przysparzać im kłopotów. 

Myślę też, że ludzie chorzy nieustannie żyją w strachu, poczuciu pewnego zagrożenia, co z pewnością odbiera im optymizm i wolność. Życie chyba naprawdę jest trudne, kiedy los nie obdarzył nas zdrowiem….

Przytoczone przeze mnie argumenty potwierdzają tezę, iż zdrowie jest najważniejsze w życiu, stanowi podstawową, niepowtarzalną wartość. Dobry stan fizyczny i duchowy doceniamy dopiero wtedy, gdy nam go zabraknie. Ludzie chorzy każdego dnia zmagają się z bólem, przechodzą serie bolesnych badań, żyją w strachu i niepewności. To bardzo dużo i na pewno powoduje swoiste poczucie nieszczęścia, niespełnienia. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że życie w chorobie jest bardzo trudne, uważam zatem zdrowie  jest dla ludzi najważniejsze. 

Rozprawka jest uproszczoną, łatwiejszą formą rozprawy. Jest to forma, która zakłada rozważania na dany, określony temat. Składa się z trzech części. Pierwszą z nich stanowi wstęp, w którym zawiera się tezę bądź też hipotezę. W ten sposób zarysowuje się problem                i określa swoje stanowisko wobec niego. Kolejnym etapem jest rozwinięcie, gdzie przytacza się liczne argumenty, które mają potwierdzić lub obalić wyżej wymienioną tezę. Ostatnim etapem jest zakończeniu, w którym podsumowuje się argumenty i wyciąga odpowiednie wnioski.

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprawki: analityczną oraz syntetyzującą.

Rozprawka analityczna polega na analizie jednego tematu, problemu, zjawiska. Przykładem jest napisana przeze mnie praca. Na początku stawia się tezę lub hipotezę, gromadzi argumenty ( dotyczące jednego tematu) i następnie wyciąga wnioski, podsumowuje. 

Rozprawka syntetyzująca analizuje dany problem , ale z wielu różnych punktów widzenia. Pisząc pracę z literatury posługujemy się kilkoma przykładami, przytaczamy liczne dzieła lub postawy bohaterów literackich. Ważne, że te tematy połączone są jakimś wspólnym motywem. Efektem tych rozważań jest również podsumowanie, wnioski, potwierdzenie lub obalenie tezy. 

Rozprawka z tezą zakłada, iż mamy jasno określone stanowisko i zamierzamy je udowodnić. 

Rozprawka z hipotezą zakłada, że nie jesteśmy pewni, a nasze stanowisko nie jest do końca sformułowane. Dlatego przytaczamy przykłady za i przeciw, a następnie wyciągamy wnioski. 

Podobne wypracowania do Jak napisać rozprawkę? Przykład rozprawki