Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
weekendowo.pl

Leopold Staff „Portret” - interpretacja i analiza wiersza

Wiersz Leopolda Staffa pt.: „Portret” pochodzi z tomu poetyckiego „Wiklina” z 1954 roku – ostatniego dzieła wydanego za życia artysty. Jest więc owocem najbardziej dojrzałego i najbogatszego w doświadczenia okresu w twórczości tego poety.

Charakterystyczną zmianą w stosunku do poprzednich tomów jest tutaj rezygnacja z tradycyjnej, klasycyzującej wersyfikacji, która ustępuje formie wiersza wolnego o nierównej ilości zgłosek w wersach. Zachowana została jednak pewna regularność stroficzna – utwór dzieli się na pięć strof, wśród których dwie pierwsze są pięciowersowe, dwie następne – stanowiące właściwe rozwinięcie utworu – mają po dziewięć wersów, zaś ostatnia, pełniąca funkcję podsumowania, składa się z siedmiu wersów, panuje więc dominanta cyfr nieparzystych.

Mamy tutaj do czynienia z formą liryki pośredniej, podmiot liryczny nie prezentuje bowiem siebie samego w żaden sposób, nie nazywa też konkretnym imieniem „bohatera” wiersza. Z wymowy całego utworu czytelnik może domyśleć się, że chodzi tutaj o człowieka, opisanego w pierwszej strofie w ten sposób:
„Był ten sam zawsze
Chociaż o coraz innej twarzy,
O coraz...

Podobne wypracowania