Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Praca organiczna i praca u podstaw – podobieństwa i różnice

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Upadek powstania styczniowego przyniósł nowe spojrzenie na dotychczasowe próby odzyskania niepodległości. Wszystkie zrywy kończyły się klęską, a konsekwencją działań zbrojnych roku 1830 czy 1863 było tylko zaostrzenie polityki zaborców, dlatego jasnym stało się, że ta droga nie wiedzie do wolności. Romantyczny entuzjazm musiał ustąpić miejsca racjonalnemu programowi pozytywistów.

Sformułowali oni cztery cele społeczne, które należało konsekwentnie realizować, by uzdrowić sytuację w kraju i, by przygotować społeczeństwo do podjęcia kolejnej próby sięgnięcia po niepodległość, były to: praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet oraz asymilacja Żydów.

Dwa pierwsze były ze sobą ściśle powiązane, łączyła je wspólna idea: podniesienie poziomu życia społeczeństwa polskiego. Hasło pracy organicznej pojawiło się już w Oświeceniu, ale zwykle kojarzone jest z pozytywizmem. Za początki realizacji programu pozytywistów można uznać działalność Towarzystwa Republikanów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prawdziwe zainteresowanie pracą organiczną nastąpiło dopiero po upadku powstania listopadowego, w szczególności na terenie zaboru pruskiego oraz po klęsce powstania styczniowego,...

Podobne wypracowania