Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wisława Szymborska „Chmury” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Utwór „Chmury” Wisławy Szymborskiej został napisany wierszem wolnym białym. Złożony jest z dziewięciu nierównej długości strof.

Przedmiotem rozważań są w wierszu chmury. Autorka przeciwstawia ich ulotność wielu zjawiskom z życia człowieka, zyskując dzięki takiej perspektywie wrażenie pewnej stałości i ugruntowania naszej rzeczywistości.

W kilku pierwszych strofach wiersza poetka koncentruje się na opisie chmur i ich zmienności. Zauważa, że sama próba takiego opisu nastręcza trudności, ponieważ ich materia zmienia się w tak szybkim tempie, że opisujący nie zdąża uchwycić jednej cechy, podczas gdy ta zostaje już zastąpiona przez inną. Ukazuje, że chmury nigdy nie przybierają tego samego kształtu dwa razy - targane bezustannie wiatrem budują formacje aktualne tylko przez moment, by za chwilę diametralnie i bezpowrotnie odmienić swój kształt.

W dalszej części wiersza wspomina Szymborska o kolejnej z cech chmur: nieustannie wisząc nad nami mają one możliwość ciągłej obserwacji, a więc są w pewnym sensie wiecznymi świadkami ludzkich poczynań. Jednak przez ich wspomnianą już wcześniej ulotność są świadkami wyjątkowo kiepskimi; ponadto nie interesują się ludzkim światem, zajęte swą nieustanną metamorfozą.

Poetka porównuje...

Podobne wypracowania