Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jako przykład powieści groteskowej

Groteska jako kategoria estetyczna charakteryzuje się nagromadzeniem w utworze przeciwstawnych, opozycyjnych wartości. W powieści często łączy realizm z fantastyką, powagę z komizmem, logikę z absurdem. W przypadku „Ferdydurke” można mówić o groteskowości na wszystkich płaszczyznach. Fabuła pełna jest takich właśnie kontrastów, gdzie realność przechodzi w absurd. W warstwie formalnej widzimy pomieszanie różnych stylów, zaburzenie toku akcji, czy niejednorodność gatunkową.

Elementy groteski w warstwie fabularnej to przede wszystkim wyolbrzymienie, absurdalność, komiczność i parodia. Ukazując trzy różne środowiska: szkolne, mieszczańskie i ziemiańskie, pisarz przerysowuje ich cechy. Wychowanie narzucane młodzieży w szkole określone jest mianem „upupiania”, miast przygotowywać do dorosłego samodzielnego życia, za wszelką cenę usiłuje wtłoczyć młodzież w powtórne dzieciństwo, sztuczną niewinność i narzucić gotowe poglądy. Nauczyciel łaciny, wymagając mechanicznego powtarzania reguł łacińskiej gramatyki, jest przekonany, że w ten sposób: „kształci inteligencję, rozwija intelekt, wyrabia charakter, doskonali wszechstronnie”. Młodziakowie są nowocześni do granic absurdu. Ich swoboda obyczajowa...

Podobne wypracowania