Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Maria Konopnicka „Rota”, „Pieśni o domu” - interpretacja i analiza porównawcza wierszy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W twórczości poetyckiej Marii Konopnickiej jednym z głównych nurtów jest liryka patriotyczna. Jej przykładami są dwie pieśni – „Pień o domu” i „Rota”. Oba utwory poruszają tematykę ojczyzny i walkę o jej wolność. Tutaj jednak pojawia się pierwsza różnica między nimi.

W „Pieśni o domu” podmiot liryczny zwraca się do adresata, którym jest naród polski. W pierwszych strofach zadaje pytanie, czy kocha swój dom. Dom rozumiany jest tu nie tylko jako budynek, w którym się rodzimy, wychowujemy i mieszkamy, ale także w szerszym ujęciu – jako ojczyzna. W ostatniej strofie mamy zaś do czynienia z apelem o to, by „sercem ojczystych progów strzec”. „Pieśń o domu” ma zachęcać Polaków do podjęcia walki o zachowanie polskiej kultury i tradycji, polskiej tożsamości narodowej.

„Rota” natomiast to, jak wskazuje tytuł, przysięga składana przez naród polski. Występuje tu podmiot liryczny zbiorowy, który łatwo jest zidentyfikować, bo sam nam się przedstawia słowami „polski my naród, polski lud”. Utwór ten nie przekonuje więc do walki, ale zapewnia o gotowości jej podjęcia. Co więcej wezwany na...

Podobne wypracowania