Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powoływanie prezydenta - Tryb powoływania prezydenta. Opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Urząd prezydenta stanowi najwyższą władzę w państwach o ustroju republikańskim. Prócz zwierzchności władzy, jest to także organ władzy wykonawczej (może ją współdzielić z drugim członek egzekutywy – rządem). W literaturze przedmiotu i praktyce ustrojowej różnych państw obserwuje się różne sposoby powoływania prezydenta i czasu jego kadencji. Dokładny opis roli prezydenta w państwie powinien być zawarty w konstytucji danego kraju.

W krajach demokratycznych kadencja prezydenta jest zwykle ściśle określona – może być 4-, 5-, 6-, a nawet siedmioletnia, choć raczej dąży się do kadencji krótszej, ze względu na realizację demokratycznej potrzeby kontroli i wymiany osób sprawujących władzę; 7-letnia kadencja funkcjonowała we współczesnej konstytucji francuskiej, została jednak skrócona do lat 5 w 2002 r. Dożywotnie sprawowanie władzy przez prezydenta spotykane jest jedynie w dyktaturach.

Wyróżnia się dwa podstawowe sposoby powoływania prezydenta: wybory powszechne i bezpośrednie oraz dokonywanie wyboru prezydenta w sposób pośredni przez organ władzy ustawodawczej w postaci – na przykład – obradujących wspólnie obu izb parlamentu. O sposobie wyboru prezydenta decyduje założenie...

Podobne wypracowania