Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ZSRR - Prezydent ZSRR - funkcje, zadania, usprawnienia - strona 2

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

prób przeciwdziałania rozpadowi Związku. W czasie prezydentury Gorbaczowa miał miejsce zamach stanu (sierpień 1991 r.), którego celem było zahamowanie reform i tendencji odśrodkowych poszczególnych republik radzieckich. W czasie zamachu Gorbaczow został na pewien  czas odsunięty od władzy w państwie, którą przejął wiceprezydent ZSRR – Giennadij Janajew.

Urząd prezydenta ZSRR wprowadzono wraz zmianami w obowiązującej wówczas Konstytucji ZSRR z 1977 r., jako próbę zdefiniowania kompetencji dotychczasowego Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego.

Prezydent miał być wybierany na pięcioletnią kadencję przy możliwej jednej reelekcji. Główne kompetencje prezydenta ZSRR to: mianowanie i odwoływanie na wniosek i za zgodą Rady Najwyższej Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministrów oraz sprawowanie kontroli nad bieżącą pracą rządu, podpisywanie umów międzynarodowych, reprezentowanie kraju, sprawowanie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Co więcej, prezydent ZSRR mógł także wydawać dekrety i rozporządzenia, a także zawieszać działanie aktów niższego szczebla, jeśli okazywały się sprzeczne z prawodawstwem centralnym.

Inną ważną (i wyłączną) kompetencją prezydenta ZSRR...

Podobne wypracowania