Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Królowie Rzymscy - 7 królów Rzymu. Opracowanie legendy

Rzym, legenda, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dokładne ustalenie historii powstania i pierwszego okresu istnienia miasta Rzym do tej pory nastarcza historykom wiele trudności. Od czasów cesarza Warrona (I w. p.n.e.) za umowną datę założenia miasta przyjmuje się rok 753 p.n.e. Za założyciela miasta-państwa uważa się Romulusa, wywodzącego się od trojańskiego Eneasza, który wraz ze swoim bratem Remusem zostali zrodzeni przez westalkę Reę Sylwię z woli samego boga Marsa.

Tradycja rzymska dotycząca powstania miasta jest pomieszaniem legend i faktów historycznych. Przetrwała do naszych czasów w wersji pochodzącej z przełomu er, głównie w postaci dzieł łacińskich Tytusa Liwiusza i greckich Dionizjusza z Halikarnasu. Opisując wydarzenia sprzed ponad 700 lat posiłkowali się oni dziełami pierwszych historyków rzymskich, tzw. annalistów. Byli nimi np. Kato Starszy czy Kwintus Fabiusz Piktor, którzy nie mając dostępu do zaginionych dokumentów z okresu królewskiego, opierali się najczęściej na przekazie ustnym i rodzinnych kronikach rodów.

Pierwszym, na poły legendarnym królem Rzymu był Romulus - założyciel miasta, o którym mówiono, że pewnego dnia roku 715 p.n.e. został we mgle zabrany przez bogów i od tej pory jest...

Podobne wypracowania