Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Śmierć Mao Zedonga - nowe Chiny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Śmierć Mao Zedonga w 1976 roku zainicjowała nową epokę w dziejach Chin. Przewodniczącym KC został Hua Guofeng zaufany człowiek Mao Zedonga, który pod naciskami generałów przyczynił się do  odsunięcia od władzy „Bandy Czworga”, czyli skrajnie lewicowych  działaczy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) z wdową Mao Zednoga na czele. Jiang Qing została aresztowana i w 1981 została skazana na śmierć. Wyrok zmieniono na dożywocie.

W 1977 Deng Xiaoping objął stanowisko wicepremiera. Miejsce Hua Guofenga zajął Hu Yaobang.  Deng Xiaoping był zwolennikiem odejścia od założeń „rewolucji kulturalnej” i opowiadał się za reformami w Chinach. Pod koniec 1978 roku premier zapoczątkował nową strategię rozwoju gospodarczego. Zaczął od przyznania pierwszeństwa rolnictwu nad przemysłem ciężkim i lekkim. Ekonomicznie ożywił wieś poprzez zlikwidowanie kołchozów oraz przydzielenie ziemi gospodarstwom rodzinnym. W ten sposób stopniowo przechodził do nowoczesnej gospodarki towarowej.

Modernizacja przedsiębiorstw polegała na uzyskaniu przez nie pewnej samodzielności gospodarczej. W Chinach funkcjonowały przedsiębiorstwa zagraniczne, dla których utworzono uprzywilejowane regiony dla realizacji inwestycji zagranicznych....

Podobne wypracowania