Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Plemiona słowiańskie - struktura społeczna, polityczna i gospodarcza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Należący do indoeuropejskiej rodziny językowej Słowianie, najprawdopodobniej pojawili się terenie między Odrą a Wisłą. Od wieku IV do VII następowały permanentne wędrówki i rozprzestrzenianie się ludów, Słowianie zasiedlali już większość terenów Europy Środkowej i Wschodniej. Efektem tego było ukształtowanie się trzech słowiańskich grup językowych: południowej (Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy), wschodniej (plemiona ruskie) i zachodniej (plemiona polskie, czeskie, morawskie, słowackie). Początkowo jednak niewielkie różnice między nimi umożliwiały wzajemną komunikację.

Podobnie jak Germanie, również i Słowianie, z czasem odchodzili od pierwotnego ustroju patrymonialnego, charakteryzującego się kultem przodków i wspólną własnością. W miejsce tego typu organizacji stopniowo wchodził ustrój względnie polityczny, a bazujący na demokracji wojennej. Zmiana ta spowodowała również przejście od wspólnoty rodowej do terytorialnej (w Polsce przybrała ona nazwę „opole”). O wszelkich kluczowych dla wspólnoty sprawach decydowali pełnoprawni członkowie tworzący wiec. Organ ten miał za zadanie wyłonić naczelnika, który przybierał miano starosty. Procedura zmieniała się jednak w czasach wojny. Wtedy...

Podobne wypracowania