Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bizancjum (Cesarstwo Bizantyjskie) - historia, upadek

kultura bizantyjska, Cesarstwo Rzymskie,

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin Cesarstwo Bizantyńskie (Bizantyjskie) został stworzony przez XIX-wiecznych historiografów, a pochodzi od dawnej nazwy Konstantynopola - Bizancjum. Jednak to nie nazwy, a ludzie piszą historię. Mieszkańcy Bizancjum wywodzili się z kręgu kultury greckiej, pozostawali jednak pod wpływem muzułmanów z jednej, a łacinników (Europejczyków) z drugiej strony.

Początki Cesarstwa i ramy czasowe jego istnienia

Historycy nie są zgodni co do daty powstania tego, co dziś nazywamy Cesarstwem Bizantyńskim. Po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego (395 r. n.e.), Imperium Rzymskie rozpadło się na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Cesarstwo Wschodniorzymskie, których nigdy już nie udało się zjednoczyć. Proces latynizowania zachodu i hellenizacji wschodu przebiegał w sposób ciągły i trwał bardzo długo.

W związku z tym, powstanie Bizancjum datuje się na okres między 324 r. n. e, a więc jeszcze przed ostatecznym rozpadem imperium rzymskiego (cesarz Konstantyn I przenosi stolicę swego imperium do Konstantynopola), a 620 r. n.e. Cesarz wschodniorzymski, Herakliusz, zastąpił łacińskie nazwy tytułów państwowych określeniami greckimi. Za koniec upadku Cesarstwa Bizantyńskiego przyjmuje się rok 1453, kiedy Turcy osmańscy zdobyli Konstantynopol.

Pierwsze...

Podobne wypracowania