Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch Narodowy - Liga Polska (1887-1893) - program, przedstawiciele, wpływ historyczny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liga Polska (inaczej „Polska Lyga”) była tajną organizacją o charakterze niepodległościowym, która działała w latach 1887-1893. Powołano ją do życia w Szwajcarii na zamku Hilfikon w okolicach Zurychu, a inicjatorami byli dawni uczestnicy powstania styczniowego, w tym m.in. Zygmunt Miłkowski, działający zresztą pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż.

Zgodnie z ustaleniami, organizacja ta miała za zadanie kierowanie działalnością polityczną zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Stąd też 5 grudnia roku 1887 została ogłoszona tzw. Ustawa Lygy Polskiej, w której znalazły się zapisy świadczące o tym, iż Liga Polska pragnie przysposobienia wszystkich sił narodowych w celu odzyskania niepodległości ojczyzny. Niepodległość ta miała być odtworzona drogą powstania ogólnonarodowego i miała też trwać w ramach granic przedrozbiorowych, przy czym miała ona mieć charakter federacyjny, uwzględniający różnice narodowościowe w kraju. Ogólnie określano, iż Polska po odzyskaniu suwerennych własności politycznych stanie się liberalną republiką demokratyczną.

Na czele Ligi Polskiej stała tzw. Centralizacja, która odpowiedzialna była również za rozwijanie działalności rozpoznawczej na międzynarodowej scenie politycznej,...

Podobne wypracowania