Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

I wojna światowa - Walki o granicę wschodnią II RP - koncepcja federacyjna i inkorporacyjna

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kiedy wraz z działaniami I wojny światowej rodziła się w polskiej świadomości nadzieja na odrodzenie państwa, odtworzenie dawno utraconej ojczyzny, elity polskiej narodowości musiały się odnieść nie tylko do sprawy samej Polski, ale i jej sąsiadów, do stosunków, jakie przyszła Polska ma z nimi kształtować. W stosunku do państw wschodnich takich jak Ukraina, Białoruś, czy Litwa, zrodziły się pośród elit polskich dwie koncepcje, z których każda z nich widziała inną rolę Polski w stosunku do wspomnianych wyżej państw. Były to: koncepcja federacyjna oraz koncepcja inkorporacyjna. Pierwszą z wymienionych koncepcji reprezentował m.in. Roman Dmowski, przewodniczący Komitetu Narodowego Polski. Zaś drugą koncepcję sygnował swoim nazwiskiem sam Józef Piłsudski. Ale może postarajmy się omówić je po kolei.

Koncepcja inkorporacyjna, reprezentowana przez Romana Dmowskiego, opowiadała się za przyłączeniem ziem wschodnich, na których żyły inne narodowości (Litwini, Białorusini, Ukraińcy), do odrodzonej Rzeczypospolitej. Dmowskiemu chodziło przede wszystkim o ziemie, na których przeważała ludność etnicznie polska. Jednocześnie polityka wobec mniejszości narodowych miała być stanowcza - Roman Dmowski opowiadał się za ich przymusową...

Podobne wypracowania