Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewolucja francuska - Dyktatura jakobinów - rządy Robespierre'a

Po straceniu króla, podczas Rewolucji Francuskiej powstała koalicja antyfrancuska, zorganizowana przez niemalże wszystkie mocarstwa europejskie. W tym samym czasie wybuchło powstanie chłopskie w Wandei. Przyczyną wybuchu powstania było zagrożenie tradycyjnych wartości religijnych przez rewolucję. Zaczęły się prześladowania religijne. W konwencie na prawicy znajdowali się żyrondyści, z kolei lewicę reprezentowali jakobini i grupa kordelierów.

Jakobini byli radykalnym odłamem, żądali w Konwencie zwiększenia represji wobec wrogów republiki, których upatrywali w zwolennikach króla tzw. rojalistów i wszelkiego rodzaju zwolennikach starego porządku. Jako pierwszych stracono żyrondystów. Po rozgromieniu prawicy jakobini wyeliminowali przywódców sankiulockich oraz konkurencyjną grupę kordelierów Dantona.

Na czele klubu jakobinów stanął Robespierre, który wykorzystywał poparcie mas ludowych. Robespierre, który wykorzystywał lud, musiał płacić za poparcie realizacją żądań tłumu. W czerwcu 1793 r. uchwalono nową konstytucję pod czujnym okiem jakobinów. Po raz pierwszy w Europie pojawiło się prawo wyborcze, wprowadzono regulacje oświatowe, pracę i opiekę społeczną. Sytuacja wojenna sprawiła jednak że konstytucja pozostała tylko na papierze. Jakobini zlikwidowali spółki handlowe, chłopi, dzięki nowym ustaleniom, mogli wykupywać ziemię skonfiskowaną emigrantom i skazańcom. Dyktatura jakobinów skierowana była przeciwko warstwom uprzywilejowanym, konfiskowano majątki, podatki i przymusowe pożyczki. Jakobini wynosili na szczyty życia społecznego warstwy ubogie tzw. nowobogackie (nuworyszy).

Jakobini wykorzystali niezadowolenie ludu, doprowadzili do aresztowania i stracenia żyrondystów. Popierali terror i metody brutalne przeciwko zewnętrznym wpływom mających wpływ na rewolucję. Wzmożony terror jaki stosowali przyczynił się do późniejszej klęski. W 1794 roku lud paryski przestał ufać jakobinom, a Roberspierre został stracony. Poparcie  ideowe nie uchroniło Robespierre'a przed zgubą, a sam klub jakobinów przestał istnieć, stracono niemal wszystkich działaczy.

Podobne wypracowania do Rewolucja francuska - Dyktatura jakobinów - rządy Robespierre'a