Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Książęta polscy - Udział Polaków w wyprawach krzyżowych

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Niezwykle istotny epizod historii powszechnej w epoce średniowiecza, jakim były wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej w wiekach XI–XIII, zbiegły się w czasie z okresem rozbicia dzielnicowego państwa polskiego. Ze względu na rozbicie terytorialne na pomniejsze księstwa piastowskie, zorganizowany udział rycerzy polskich w ruchu krucjatowym był praktycznie niemożliwy. Mimo tego niektórzy Piastowie próbowali podążać za ogólnoeuropejskim trendem uczestnictwa w zbrojnych pielgrzymkach do Ziemi Świętej. Ze względu jednak na bardzo szczątkowe informacje źródłowe, traktujące o udziale polskich książąt w wyprawach krzyżowych, większość faktów do tej pory opiera się na domysłach i przypuszczeniach.

Prawdopodobnie pierwszym polskim krzyżowcem był niewymieniony z imienia książę, który według kronikarzy greckich spotkał się z głównymi siłami drugiej krucjaty nieopodal Nicei w roku 1147. Hipotez odnośnie tożsamości wspomnianego Piasta jest kilka, ale najpoważniejsze wydają się być kandydatury Władysława Wygnańca oraz Władysława Odonica. Istnieją również przypuszczenia, że polskim hufcem mógł dowodzić Henryk Sandomierski, jednak przesłanki te są wyjątkowo mgliste – pewne jest natomiast, iż wyprawił się on w latach 1153–1154...

Podobne wypracowania