Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ukraińcy, mimo wielkich historycznych ambicji, nigdy na dłużej nie utworzyli swojego własnego państwa. Bezpośrednie sąsiedztwo zaborczych sąsiadów tj. Rosja czy Rzeczpospolita Polska skutecznie blokowało ew. rozwój ukraińskich idei nacjonalistycznych. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w większości państw następował rozwój świadomości narodowej, również do na Ukrainie pojawiły się głosy wzywające do walki z okupantami.

Na historycznym pierwszym wspólnym kongresie ukraińskich radykalnych grup nacjonalistycznych w dniach 27 stycznia - 3 lutego 1929 r. odbytym w Wiedniu doszło do ich zjednoczenia a w konsekwencji powołania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Głównym jej celem była walka o zbudowanie niepodległego państwa ukraińskiego między Donem a Małopolską, która oznaczała działania wymierzone głównie przeciwko odradzającej się II Rzeczpospolitej.

Hierarchia w nowej polityczno-wojskowej organizacji była ściśle określona. Na jej czele stał zarząd zwany Prowidem, który wybierany był podczas cyklicznie zwoływanego Wielkiego Kongresu. Terytorium na jakim działała organizacja podzielone były na zarządzane przez Krajowe Kierownictwo OUN - kraje, okręgi (Prowid okręgowy), rejony i nadrejony oraz stanice...

Podobne wypracowania