Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sobór w Konstancji - postanowienia, decyzje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sobór w Konstancji rozpoczął swoje obrady w dniu 16 listopada roku 1414. Głównym jego celem było zażegnanie destabilizującego Kościół zachodni od ponad wieku zamieszania związanego z kryzysem majestatu władzy papieskiej, czyli najpierw tzw. niewoli awiniońskiej a następnie wielkiej schizmy zachodniej.

Pierwszym celem, jaki postawili przed sobą zgromadzeni w Konstancji, było nakłonienie wszelkimi dostępnymi środkami pizańskiego papieża Jana XXIII, następcy Aleksandra V do dobrowolnej abdykacji. Ostatecznie w marcu roku 1415 Jan XXIII podporządkował się decyzjom soboru, co było jednoznaczne z formalnym pozbawieniem go stolca.

Następnie, w kwietniu roku 1415, chwile największej chwały przeżywali zwolennicy idei koncyliaryzmu - głównie teologowie paryscy, którym to udało się przeforsować wniosek o bezwzględnym (nawet pod groźbą kary) poddaniu się papieża soborowi powszechnemu, jako reprezentacji całego świata chrześcijańskiego, pochodzącej prosto od Boga i działającej z inspiracji Ducha Świętego. Dodatkowo pozbawiono głowę Kościoła możliwości rozwiązania lub zawieszenia soboru na własne życzenie oraz zobowiązano się powoływać sobór periodycznie, aby w ten sposób móc skuteczniej zaprowadzać niezbędne reformy - w...

Podobne wypracowania