Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego świata i ich wpływ na świat współczesny

Starożytność obejmuje okres od około roku 3500 przed naszą erą do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w roku 476. Czas też uważany jest za początek europejskiej kultury, wtedy również powstało chrześcijaństwo.

Najistotniejszym osiągnięciem starożytności, które stało się początkiem kultury w szerokim znaczeniu tego słowa, było zastosowanie pisma. Dzięki niemu możliwe stało się zarówno zorganizowanie działań w owym czasie, spisywanie wydarzeń, które wtedy miały miejsce, jak i rozwinąć miała się sztuka. Wartość uniwersalną posiadają dzieła Homera „Iliada” i „Odyseja”. Zamiłowanie starożytnych do sztuki przekładało się również na organizację tzw. Dionizji. w trakcie których wystawiane były przedstawienia teatralne. Powstawały nieśmiertelne dramaty i komedie.
Niezwykle bujnie rozwijała się w starożytnej Grecji dziedzina filozofii. Począwszy od Talesa z Miletu, całe grono myślicieli podejmowało się próby odpowiedzi na pytania, które nurtują ludzi od zarania dziejów. Zajmowano się zarówno mikro (jednostka), jak i makrokosmosem (funkcjonowanie wszechświata).

Poglądy filozofów starożytnych, na czele z takimi postaciami jak Sokrates, Arystoteles czy Platon, nadal są pomocne i funkcjonują zarówno w nauce, jak i w życiu codziennym. Są one niewyczerpalnym źródłem wiedzy dla współczesnych intelektualistów, ale również i dla przeciętnych ludzi.
Za czasów starożytnych wymyślono i usystematyzowano naukę o szeroko pojętej polityce. Już wtedy dokonano podziału ustrojów, badano relację miedzy władcą a poddanymi i postulowano odpowiednią kodyfikację prawa.

Niebywały rozwój przeżywała matematyka, fizyka i astronomia. W starożytności nastąpił rozwój rolnictwa, hodowli i rzemiosła. Ludzie nie byli już skazani na łaskę natury, lecz po raz pierwszy zaczęli wykorzystywać ją dla swoich celów. Poznając strukturę i występowanie odpowiednich kruszców rozpoczęto proces ich przetwarzania na użytek codzienny. Efektem tego były zarówno drobne wyroby ceramiczne, jak i potężne budowle. Wraz z progresem w dziedzinie żeglugi coraz większe znacznie nabierał handel i wymiana towarów.


Wszystkie te osiągnięcia mają niebagatelne znaczenie w życiu współczesnych społeczeństw.

Podobne wypracowania do Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego świata i ich wpływ na świat współczesny