Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marksizm jako teoria rozwoju społecznego - charakterystyka

Marksizm jak każda filozofia zakładał pewne etapy rozwoju społeczeństw na świecie. Według marksistowskiego ujęcia każde społeczeństwo posiada pewne cechy, którymi się charakteryzuje i które można podzielić na poszczególne punkty. Etapy rozwoju uzależnione są od ekonomii i praw rządzących rynkiem. Marksizm wyróżnia pięć etapów:
A) WSPÓLNOTA PIERWOTNA
B) NIEWOLNICTWO
C) FEUDALIZM
D) KAPITALIZM
E) KOMUNIZM

Wspólnota pierwotna, która opierała się na własności ziemskiej i obowiązku pracy występowała od II w. p.n.e. i trwała do ok. VII w. n.e. Kolejnym etapem był niewolnictwo, które wywodziło się z poprzedniego etapu – wspólnoty pierwotnej, charakteryzowało się tym, iż właściciele ziemscy posiadali niewolników, którzy korzystali z ich pracy i usług, mogli do woli zarządzać swoimi ludźmi. Następnym etapem był feudalizm (łac. feudum – prawo do cudzej rzeczy), który oznaczał już nieco bardziej rozwinięty ustrój społeczno-polityczny obowiązujący w średniowieczu. Następowała powolna hierarchizacja społeczeństwa, pojawił się pan, chłop i możnowładztwo. Feudalizm trwał do ok. XIII w. n.e.

Po feudalizmie pojawił się kapitalizm – system ekonomiczny, który powstał na bazie feudalizmu. Pozwalał na rozwój przedsiębiorcom i właścicielom prywatnym, którzy gromadzili i powiększali kapitał dzięki zatrudnianiu pracowników.

Ostatnim etapem rozwoju wedle marksistowskiej teorii miał być komunizm, w którym zniknąć miała własność prywatna, a zastąpić ją miała wspólnota, kolektyw, który charakteryzowałby się bezklasowym społeczeństwem i egalitaryzmem. Komunizm dążył do ujednolicenia i zasymilowania społeczeństwa w jeden twór. Wynikało to z przeświadczenia, że wspólnota jest podstawą sprawiedliwości i każdy ma do niej prawo. Ostatni etap był więc utopią, której komunizmowi w praktyce nie udało się zrealizować.

Ekonomiści spekulują dzisiaj nad koncepcją Marksa. Marksiści byli przekonani, że klęska kapitalizmu jest nieunikniona i że następnym etapem będzie właśnie komunizm – utopia i zarazem ideał społeczeństwa. Marks twierdził, że akumulacja kapitału prowadzić będzie do spadku zysku, co w konsekwencji doprowadzi do kryzysu ekonomicznego, którego efektem będzie budowa społeczeństwa komunistycznego. Na ile Marks był wizjonerem, a na ile teoretykiem, badacze do dziś się spierają. Notoryczne kryzysy wstrząsające światem kapitalistycznym miałyby więc w ostatecznym rozrachunku oddać władzę robotnikom, tzw. proletariatowi, co rozpoczęłoby budowę komunizmu realnego. Ta koncepcja marksizmu jest dzisiaj analizowana przez wielu jego spadkobierców m.in. przez szkołę Louisa Althussera.

Podobne wypracowania do Marksizm jako teoria rozwoju społecznego - charakterystyka