Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marksizm jako teoria rozwoju społecznego - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Marksizm jak każda filozofia zakładał pewne etapy rozwoju społeczeństw na świecie. Według marksistowskiego ujęcia każde społeczeństwo posiada pewne cechy, którymi się charakteryzuje i które można podzielić na poszczególne punkty. Etapy rozwoju uzależnione są od ekonomii i praw rządzących rynkiem. Marksizm wyróżnia pięć etapów:
A) WSPÓLNOTA PIERWOTNA
B) NIEWOLNICTWO
C) FEUDALIZM
D) KAPITALIZM
E) KOMUNIZM

Wspólnota pierwotna, która opierała się na własności ziemskiej i obowiązku pracy występowała od II w. p.n.e. i trwała do ok. VII w. n.e. Kolejnym etapem był niewolnictwo, które wywodziło się z poprzedniego etapu – wspólnoty pierwotnej, charakteryzowało się tym, iż właściciele ziemscy posiadali niewolników, którzy korzystali z ich pracy i usług, mogli do woli zarządzać swoimi ludźmi. Następnym etapem był feudalizm (łac. feudum – prawo do cudzej rzeczy), który oznaczał już nieco bardziej rozwinięty ustrój społeczno-polityczny obowiązujący w średniowieczu. Następowała powolna hierarchizacja społeczeństwa, pojawił się pan, chłop i możnowładztwo. Feudalizm trwał do ok. XIII w. n.e.

Po feudalizmie pojawił się kapitalizm – system ekonomiczny,...

Podobne wypracowania