Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruchliwość społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ruchliwość społeczna to termin socjologiczny, określający mobilność społeczną, czyli zdolność przemieszczania się jednostek społecznych w strukturze społeczeństwa.

Istnieje kilka poziomów ruchliwości społecznej. Pierwszy podział różnicuje ruchliwość na pozioma i pionową. Pozioma polega na przemieszczaniu się jednostek oraz całych grup w obrębie takiej samej warstwy społecznej lub też jej poziomu. Z reguły to mobilność związana głównie z miejscem pracy, nie dotyczy jednakże zmiany stanowiska czy sprawowanej funkcji. Miejsce zamieszkania również pozostaje niezmienione. Natomiast ruchliwość pionowa skupia na sobie najwięcej uwagi socjologów. Badacze ci poświęcają tej mobilności dużo atencji, gdyż polega ona w głównej mierze na awansie społecznym lub tez degradacji w takim ujęciu hierarchiczności społecznej. Może pociągać za sobą zmianę struktury społeczeństwa lub zmiany pojęcia wartości skal stratyfikacji społecznej. Przyczyna nagłych zmian strukturalnych może leżeć w rewolucyjnym przebiegu kształtowania się norm lub w procesie odgórnie narzuconych przepisów administracyjnych i prawnych na danych terenie. Wysoka ruchliwość pionowa gwarantuje szerszy zakres i dostęp do awansu społecznego.

Kolejne kryterium skupia...

Podobne wypracowania