Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apokalipsa św. Jana - Motyw religii na przykładzie „Apokalipsy” św. Jana. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Apokalipsa” św. Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, najprawdopodobniej nie została napisana w jednym czasie, ale w przeciągu dłuższego okresu. Zebrana potem w całość, stanowi najpełniejszą wykładnię nadejścia Sądu Ostatecznego.

Księga składa się z dwóch części ujętych w klamrę prologu i epilogu. Pierwsza część zawiera listy do siedmiu Kościołów, druga - symbole tronu, Baranka, księgi, następnie zapowiedzi siedmiu pieczęci, siedmiu trąb, znaki Niewiasty, Smoka i Aniołów przynoszących plagi oraz wizję ostatecznego przyjścia Chrystusa.

„Apokalipsa”, czyli „Objawienie”, została napisana w celu uświadomienia chrześcijanom konieczności nawrócenia się i pokuty. Nie wiemy, kiedy przyjdzie Dzień Ostateczny, jednak na kartach Biblii czytamy, że może to nastąpić w każdym czasie. Pismo Święte zaleca więc czuwanie i nieustanną modlitwę.

Ewangelista posługuje się symbolami, by przedstawić dzień Sądu oraz losy ludzi złych i dobrych. Wizja jest dopełnieniem wcześniejszych ksiąg. Motywy apokaliptyczne występowały bowiem u Izajasza, Daniela czy Ezechiela. Ze Starego Testamentu dowiadujemy się, iż ma przyjść na Ziemię Bóg-człowiek, który zbawi ludzkość. Będzie on sądzić ludy w dniu Ostatecznym....

Podobne wypracowania