Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Apokalipsa” św. Jana - motywu sądu i procesu w „Apokalipsie” św. Jana. Opracowanie

„Apokalipsę” św. Jana można nazwać wielkim ostrzeżeniem i uświadomieniem konsekwencji naszych czynów. W księdze tej widoczne są motywy sądu i procesu, a także winy, która pociąga za sobą karę. Na pierwszym planie znajduje się oczywiście Bóg. Jedna z prawd wiary mówi przecież, iż: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”. Cała wizja Sądu Ostatecznego opiera się zatem na wymierzaniu sprawiedliwości.

Już w drugim rozdziale spotykamy przestrogę dla siedmiu Kościołów azjatyckich, by nawróciły się na gorliwą wiarę. Reprymendy te traktować możemy jako napomnienia sędziego, ofiarowującego nieposłusznemu czas na poprawę i zmianę dotychczasowego zachowania. Można uznać, ze cała Apokalipsa została napisana jako jedno wielkie upomnienie i przestroga, która zaleca naprawę błędów i rozpoczęcie  na nowo moralnego życia. Bóg jest łaskawym sędzią. Nie zsyła kary znienacka, ale daje czas na poprawę.

W czwartym rozdziale Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń. Baranek symbolizuje Jezusa. To on będzie najwyższym sędzią w procesie o nasze dusze. Kiedy nadejdzie dzień Sądu Ostatecznego, oddzieli ludzi sprawiedliwych od grzesznych. W „Apokalipsie”...

Podobne wypracowania