Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz „Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” - interpretacja

„Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” Adama Mickiewicza powstały w czasach niezwykle ciężkich dla ówczesnej Polski. Były to czasy, kiedy kraj zniknął z mapy Europy rozdzielony pomiędzy trzy mocarstwa europejskie: Austrię, Rosję oraz Prusy, którymi rządzili kolejno: Maria Teresa austriacka, caryca Katarzyna II i król Fryderyk II. To między tymi trzema osobami rozegrała się jedna z najbardziej dramatycznych sytuacji politycznych XIX-wiecznej Europy. Polska została podzielona pomiędzy państwami, których moc była tak potężna, że żadne z innych państw europejskich nie śmiało zaprotestować przeciw temu precedensowi.

Można powiedzieć, że dzieło Mickiewicza jest reakcją na powyższe wydarzenia. W „Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” poeta zawarł koncepcję mesjanizmu. Polska to Chrystus narodów – cierpi ciemiężona przez trzech imperatorów. W „Księgach” Mickiewicz zamieszcza wiele analogii pomiędzy sytuacją zarysowaną w Biblii a aktualną sytuacją polityczną narodu polskiego.

Mickiewicz prezentuje swoje poglądy. Uważa wrogie imperia za oprawców i ciemiężycieli prawdy i sprawiedliwości. Austria, Prusy i Rosja są porównani do tych, którzy skazali Chrystusa na cierpienia, ukrzyżowanie i mękę. Tak samo na mękę skazano Polskę. Zrobili to z obawy: „I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdy ja jestem WOLNOŚCIĄ. Ale królowie posłyszawszy o tym zatrwożyli  się  w sercach  swych  i rzekli: Wypędziliśmy z ziemi Wolność, a oto powraca w osobie Narodu sprawiedliwego, który nie kłania się bałwanom naszym. Pójdźmy, zabijmy Naród ten. I uknowali między sobą zdradę”.

Mickiewicz niejednokrotnie posługuje się ironią i sarkazmem, aby wyostrzyć ból, jaki czuje na wieść o sytuacji ojczyzny. Nazywa zaborców, a raczej władców tych państw hipokrytami i bluźniercami przeciwko wszelkim świętościom. Mickiewicz odwołuje się również do losu każdego Polaka. Pielgrzymowanie wpisane jest w naturę narodu polskiego.

Celem pielgrzymki każdego Polaka jest miejsce święte. Wielokrotnie Adam Mickiewicz podkreśla, że nic nie jest w stanie skruszyć Polski i jej nieugiętego, dumnego narodu. Tak jak kiedyś Bóg stworzył wszystkie narody, tylko Polska pozostała wierna jedynemu i prawdziwemu Bogu. Reszta narodów zaczęła wierzyć i oddawać cześć różnym innym bóstwom ukrytym pod najrozmaitszymi nazwami: „Równowaga polityczna” (Włosi), „Zaokrąglenie polityczne” (Prusy), „Interes”. Zaczęły im się kłaniać wszystkie narody europejskie. Wolność żyła nadal pod postacią narodu polskiego. Postanowiono ją jednak zgnębić i zabić.

„Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” Adama Mickiewicza to utwór opowiadający o ówczesnej sytuacji politycznej. Odnajdziemy w nim koncepcję mesjanizmu, która miała tłumaczyć, dlaczego Bóg pozwolił na rozdarcie Polski i próbę zniszczenia narodu polskiego. W świetle mesjanistycznych i mistycznych przekonań wieszcza, Polska to Chrystus narodów, który zmartwychwstanie mimo cierpienia, podobnie jak Chrystus. Odkupi wszystkie narody, tak jak Jezus odkupił całą ludzkość.

Podobne wypracowania do Adam Mickiewicz „Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” - interpretacja