Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kazimierz Brodziński - biografia, życiorys

Kazimierz Brodziński urodził się 8 marca 1791 roku w Królówce. Pochodził z niezamożnej rodziny, która przybyła spod Bochni.

Brodziński realizował się na wiele sposobów. Jako młodzieniec wstąpił do wojska i uzyskał stopień porucznika. Pracował w armii Księstwa Warszawskiego. W latach 1815- 1821 pełnił funkcję sekretarza Dyrekcji Teatru Narodowego. Należał także do loży wolnomularskiej.

Ale największą pasją i miłością Brodzińskiego bez wątpienia była literatura. Dziś uważany jest za najwybitniejszego polskiego przedstawiciela preromantyzmu i za znakomitego poetę sentymentalnego. Dosyć wcześnie mężczyzna związał swoje życie z literaturą. Już od roku 1815 współpracował z „Pamiętnikiem Warszawskim”. Pisywał tam rozprawy dotyczące teorii literatury. W 1822 objął stanowisko wykładowcy literatury na Uniwersytecie Warszawskim. Miał spore doświadczenie, ponieważ wcześniej był nauczycielem języka polskiego w szkołach. W 1821 zapisał się do Towarzystwa przyjaciół Nauk i został jego członkiem. W latach 1834-1835 redagował czasopismo „ Magazyn Powszechny”.

Kazimierz Brodziński zasłynął przede wszystkim dzięki swoim sielankom. Pisał także rozprawy, które miały wyjaśniał ich znaczenie dla literatury, między innymi tekst zatytułowany „O idylli pod względem moralnym”. Nie mniej ważną pracę stanowi dzieło „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej”, w którym autor zastanawia się na przyszłością i istotą polskiej literatury. Jednak największą sławę przyniosła poecie sielanka „Wiesław”. Opowiadała ona o miłości Haliny i Wiesława. Uczucie zakochanych zostało osadzone w harmonijnym świecie przyrody, która stanowiła podstawę ludzkiego życia. W utworze tym Brodziński pokazuje pracę na roli i zmianę pór roku, aby udowodnić że człowiek jest ściśle związany z naturą. Warto dodać także, że poeta zajmował się tłumaczeniem i przekładami innych dzieł. Przełożył między innymi łacińskie „Elegie” Kochanowskiego oraz wiersze Herdera.

Kazimierz Brodziński zmarł 10 października 1835 roku w Dreźnie.

Podobne wypracowania do Kazimierz Brodziński - biografia, życiorys