Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nadczłowiek, koncepcja Nadczłowieka - Przemiana człowieka w Nadczłowieka według Nietzschego

Fryderyk Nietzsche

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Fryderyk Nietzsche w centrum swoich rozważań filozoficznych postawił człowieka z jego dylematami moralnymi w zderzeniu ze współczesnym światem i czyhającymi nań zagrożeniami. Koncepcja istoty ludzkiej zatopionej w rozmaitych zależnościach ulegała modyfikacjom na kolejnych etapach jego rozwoju twórczego, nie pozostając obojętną na okoliczności biograficzne i historyczne, jakim podlegał filozof.

Nietzsche był synem protestanckiego pastora, dorastał więc w atmosferze bardzo tradycyjnej religijności opartej na zindywidualizowanym odbiorze Biblii. Już pierwsze z jego traktatów filozoficznych zasygnalizowały sprzeciw wobec wpojonej mu w domu rodzinnym moralności przewidującej bierne poddanie się obowiązującym prawom w oczekiwaniu na nagrodę w zaświatach. Bardziej przemawiał do niego model człowieka starożytnego, który odpowiadał za swoje występki tu i teraz, w życiu doczesnym, poszukując chwały w czynie, dążeniu do szlachetności, nie zaś w biernej stagnacji. Nietzsche uważał, iż wszelkie przykazania funkcjonujące w religii judeochrześcijańskiej służą zrównaniu wszystkich członków społeczeństwa, którzy z natury rzeczy, poprzez „niesprawiedliwy” rozdział przymiotów i talentów, nie są równi; stąd też...

Podobne wypracowania