Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Cyprian Kamil Norwid „Białe kwiaty” - interpretacja i analiza dzieła

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Białe kwiaty” to starannie wybrane fragmenty zapisków Norwida, stanowiące rodzaj polemiki z krytyką literacką. Po ukazaniu się cyklu „Czarne kwiaty”, publikowanym w dodatku do „Czasu”, podniosły się liczne głosy krytyki pod adresem norwidowskiego stylu. Prosta, niepoetycka proza zastosowana do przedstawienia ostatnich spotkań z wielkimi romantykami budziła oburzenie, jako niestosowna. I choć we wstępie do „Czarnych kwiatów” pisarz uzasadnia zabieg „unikania stylu”, będący sposobem na ukazanie prawdy, po fali krytyki dostarcza szerszych wyjaśnień, przedstawiając swój program literacki w „Białych kwiatach”.

„Białe kwiaty” mają więc charakter teoretycznoliteracki, poruszają kwestię nowego stylu, opartego na prostocie i „przemilczeniach”, stylu, którym Norwid mistrzowsko posłużył się w „Czarnych kwiatach”. Zasadniczą rolę w literaturze, zdaniem autora, odgrywa cisza. Przemilczenie jest tak samo istotne dla słowa pisanego, jak samo słowo. Pisarz kategorycznie stwierdza: „(...) nie ma nigdzie prawdziwego dramatu”, to znaczy zarówno w polskiej jak i światowej literaturze. Żaden z polskich twórców nie stworzył...

Podobne wypracowania