Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czy patriotyzm jest nam dziś do czegokolwiek potrzebny? – rozprawka

Patriotyzm (z greckiego patrio – ojczyzna) jest postawą oddania własnej ojczyźnie, jej umiłowania i szacunku względem niej. Często zakłada konieczność ponoszenia ofiar dla dobra ojczyzny oraz przedkładania jej interesu ponad dobro personalne. 

Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę. Manifestuje to poprzez umiłowanie i kultywowanie rodzimych tradycji czy też aktywną działalność na rzecz społeczeństwa (jak branie udziału w wyborach itp). Czy jednak patriotyzm nie jest pojęciem lekko przestarzałym? W dzisiejszych czasach często zapominamy o własnym pochodzeniu, a więc może i patriotyzm jest koncepcją nieżyciową. W niniejszej rozprawce postaram się odpowiedzieć na to pytanie. 

Współczesny świat nieustannie ulega przemianom na tle społecznym. Ludzie posiadają coraz więcej praw indywidualnych, a co za tym idzie – związki narodowe i kulturowe ulegają stopniowemu rozluźnieniu. Sukcesywnie ulegamy wpływom kultury masowej, dzień za dniem zbliżamy się do ostatecznej globalizacji. W tych warunkach ciężko jest utrzymać swoją świadomość narodową – w końcu wszyscy zostajemy sprowadzeni do jednej „globalnej wioski”. Zjednoczenie jest niewątpliwie zjawiskiem o pozytywnym wydźwięku; zjawiskiem, które w wymiarze długofalowym ma moc zniwelowania wszelkich podziałów rasowych, kulturowych czy wyznaniowych. Z pewnością więc to swoiste upodobnianie kultur do siebie nawzajem jest nieodzowne i niezaprzeczalnie potrzebne. Myślę jednak, że świadomość narodowa i patriotyzm są bardzo istotnymi elementami kształtowania się samoświadomości jednostki. Nie możemy odwracać się od własnej przeszłości, ponieważ to ona kształtuje naszą teraźniejszość. Od zarania dziejów człowiek był i jest istotą stworzoną do życia w grupie: rodzinie, plemieniu, narodzie. Jest to wpisane w nasze człowieczeństwo, a więc nie wolno nam odejść od tego schematu. Musimy pamiętać o swojej spuściźnie kulturowej, ponieważ to właśnie ona czyni nas tymi ludźmi, którymi jesteśmy. 

Uważam, że patriotyzm wciąż jest bardzo istotny dla możliwości zachowania samoświadomości. Zjednoczenie kultur jest zjawiskiem w dzisiejszych czasach naturalnym i jak najbardziej pozytywnym, lecz mimo wszystko myślę, że zawsze powinniśmy pamiętać, kim jesteśmy.

Podobne wypracowania do Czy patriotyzm jest nam dziś do czegokolwiek potrzebny? – rozprawka