Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Muzyka w średniowieczu, muzyka średniowieczna - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Średniowiecze – najdłuższa epoka w dziejach ludzkości trwająca dziesięć stuleci (V-XV w n.e.) – uważane jest za najbardziej zróżnicowany, niejednorodny oraz niedający się zdefiniować czy objąć w konkretne ramy tematyczne.

Przez ludzi późniejszych epok okres ten uważany był za ciemny, zabobonny, zacofany, który nie dał nic pozytywnego światu. W tamtym okresie istniała muzyka, która – podobnie jak to się działo w innych dziedzinach życia – została podporządkowana religii.

Wszelkiego rodzaju melodie religijne były w tamtych czasach najbardziej popularne. Przede wszystkim pieśni i przyśpiewki poświęcone chwale boskiej śpiewano w kościołach, czyli domach religii, miejscach świętych, sakralnych.

Muzyka musiała być czysta, pozbawiona jakichkolwiek ozdobników, upiększeń. Słowa pieśni musiały brzmieć wyraźnie, dlatego melodie śpiewane były w szczególności przez mężczyzn, nigdy w chórze – przeważnie pojedynczo. Rzadko też śpiewom towarzyszyła melodia czy akompaniament muzyczny (szczególnie na początku średniowiecza, z czasem zaczęto odstępować od tej reguły).

Szczególnie popularna była wtedy tzw. muzyka dworska. Na dworach możnowładców, szlachty, królów...

Podobne wypracowania