Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co to znaczy być romantycznym poetą? Wyjaśnij na podstawie znanych Ci utworów romantycznych.

Poeta romantyczny to twórca szczególny i specyficzny. Jego wzrok sięga dalej niż oko przeciętnego człowieka. Jego słuch jest niesamowicie wrażliwy, nawet na najcichszą nutę, jaką niesie wiatr. Jego język musi posiadać umiejętność wyrażania tego co niewyrażalne. Wszystkie te atrybuty rodzą się ze szczególnej wrażliwości takiej jednostki.

Poeta romantyczny to postać często nierozumiana i odrzucona przez resztę społeczeństwa. Ulgę w swojej banicji odnajduje on w świecie wybujałej i niesamowitej fantazji. Jednak jednostka taka nie poprzestaje na biernym marzeniu, ona pragnie wcielać swoje ideały w życie, jej celem jest wspiąć się na wyżyny. Przyjrzyjmy się chociażby Konradowi, który pisze sam dla siebie i tylko Bogu może odczytać swoje dzieła. Jego wielka wrażliwość rodzi pragnienie zmienienia sytuacji świata, dlatego buntuje się przeciwko Bogu.

W „Beniowskim” Juliusz Słowacki przedstawił specyficzną wizję poezji. Jej celem jest wyrażanie wszystkiego, co pomyśli głowa. To obraz opozycyjny dla wizji Konrada z „Dziadów”, gdyż on cierpiał na niemożność oddania swoich myśli. Słowacki zaprzecza także „śpiewaniu samemu sobie”, ponieważ prawdziwa poezja musi budzić zachwyt i podziw.

Innym modelem romantycznego poety jest Halban z „Konrada Wallenroda”. Ten sędziwy mężczyzna posiada niesamowity zasób wiedzy i doświadczeń. Staje się przewodnikiem tytułowego bohatera podczas jego pobytu w twierdzy wroga. Śpiewa mu pieśni o prawdziwej ojczyźnie, co budzi tęsknotę do Litwy.

Zygmunt Krasiński, kolejny z wielkich twórców doby romantyzmu, w „Nie-Boskiej komedii” przedstawia dwa typy poetów - nieszczęśliwych i błogosławionych. Ten pierwszy model to twórcy niespełnieni, których przywiązanie do życia doczesnego pozbawiło wewnętrznego oka sięgającego dalej niż wzrok. Dlatego nie potrafią oni wyrażać żywych prawd, a jedynie przetwarzać to czego są świadkami. Przeciwieństwem tego obrazu jest Orcio. Chłopiec dotknięty kalectwem (jest pozbawiony wzroku) widzi znacznie więcej niż jego ojciec. Dlatego jego twórczość nabiera szczególnego wymiaru autentyczności.

Tak naprawdę każdy z twórców romantyzmu miał swoją wizję poezji i poety. Przecież byli oni wielkimi indywidualistami i nie mogli zgadzać się z cudzymi poglądami. Postarajmy się jednak wyciągnąć z tego krótkiego zestawienia obraz artysty romantycznego. To na pewno postać obdarzona silnym pragnieniem działania (jak Konrad), potrafiąca wyrażać swoje myśli, potrafiąca rozpalać cudze serca (jak Halban) a dodatkowo wyrażająca głębokie i autentyczne prawdy, które odczuwa duszą.

Podobne wypracowania do Co to znaczy być romantycznym poetą? Wyjaśnij na podstawie znanych Ci utworów romantycznych.