Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Ważyk „Rzeka” - interpretacja i analiza utworu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po II Wojnie Światowej rozpoczęła się bitwa o polską kulturę. System socjalistyczny, który na terenach Polski promowali politycy i wojskowi ideologicznie związani z Rosją, znalazł swoje odzwierciedlenie w twórczości prozatorskiej i poetyckiej. Jeśli chodzi o działalność prozatorską, w historii literatury wyróżniamy tzw. Pokolenie Pryszczatych - grupę artystów wyznających poglądy socjalistyczne. Tworzyli oni tzw. literaturę produkcyjną - powieść produkcyjna głosiła pochwałę pracy, występujący na jej łamach bohaterowie byli schematyczni - pracujący ponad normę robotnicy byli przedstawiani w pozytywnym świetle, intelektualistów charakteryzowano jako wrogów państwa czy szpiegów.

Peany na cześć nowego ustroju powstawały także w poezji. Istniała „grupa pisarzy sowieckich”, do których należeli Aleksander Wat, Jan Kott, Julian Stryjkowski czy Adam Ważyk. Utwór ostatniego poety pt.: „Rzeka” wychwala mądrość Stalina. W wierszu ma miejsce rozbudowane porównanie mądrości rosyjskiego polityka. Podmiot liryczny intelekt Stalina porównuje do „rzeki szerokiej” (epitet), która płynąc „przetacza wody” (metafora), a także „wysiewa pszenicę w tundrach”,...

Podobne wypracowania