Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Juliusz Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Juliusz Słowacki, dziś uważany za jednego z czołowych pisarzy polskiego romantyzmu, za życia był niedocenionym twórcą pozostającym w cieniu swoich starszych kolegów: Mickiewicza i Krasińskiego. Dzisiaj Słowackiego uważa się za wizjonera o ogromnej wrażliwości plastycznej, twórcę innowacyjnego języka poetyckiego. Jego dzieła z czasem stały się inspiracją dla malarzy, rzeźbiarzy oraz wielu innych pisarzy, zwłaszcza młodopolskich.

Ważną grupą w obszernym zbiorze często przywoływanych dzieł Słowackiego są utwory emigracyjne. Jednym z bardziej znanych jest wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” napisany 13 marca 1844 roku w Paryżu.

Podmiotem lirycznym w tym utworze jest poeta będący daleko od swojej ojczyzny. Odpowiada on na prośbę Zofii Bobrówny o napisanie wiersza. Dziewczynka (adresatka wiersza jest „dzieciną”, osoba mówiąca jest od niej starsza) chce otrzymać od pisarza utwór liryczny, lecz on nie chce go jej ofiarować, gdyż, jak twierdzi, kraj ojczysty będzie jej recytował piękniejsze wiersze. Tam i kwiaty, i gwiazdy mówią lirycznie.

Podmiot nie mówi wprost, jak się nazywa ten kraj, który tak sentymentalnie wspomina. Daje jednak wyraźną wskazówkę, mówiąc,...

Podobne wypracowania