Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Charakterystyka realizmu - Realizm w literaturze

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Realizm, to po pierwsze metoda twórcza, której głównym założeniem jest jak najwierniejsze i najbardziej obiektywne odtworzenie w dziele literackim współczesnego twórcy otoczenia. Punktem wyjścia będzie więc tu koncepcja mimesis, czyli naśladownictwa rzeczywistości przez sztukę, znana już od starożytności. Od XIX wieku wytworzyły się różne formy realizmu: krytyczny (zw. wielkim), obyczajowy oraz psychologiczny. Najbardziej reprezentatywne dzieła wykorzystujące tę metodę twórczą to: na gruncie polskim ,,Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej a w Europie ,,Saga rodu Forsyte’ów” Johana Galsworty’ego.

Realizmem zwano również kierunek w literaturze powstały w I połowie XIX wieku (około 1850 r.) i trwający do jego schyłku. Najwybitniejsi przedstawiciele realizmu to: H. Balzac, Stendhal, W. M. Thackeray, C. Dickens, I. Turgieniew, F. Dostojewski oraz L. Tołstoj. W Polsce zaś przede wszystkim B. Prus i E. Orzeszkowa. Najczęściej wykorzystywanym przez nich gatunkiem literackim stała się powieść. Pozwalała ona na wnikliwe przedstawienie otaczającego świata, na obserwację tworzoną na wzór obserwacji naukowej. Znamienne były w tym wypadku słowa Stendhala, który powiedział, że ,,powieść jest...

Podobne wypracowania