Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Aleksander Świętochowski „My i Wy” - manifest programowy. Konflikt młodych pozytywistów ze starymi romantykami

My i Wy, Aleksander Świętochowski, Aleksander Świętochowski My i Wy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Artykuł Aleksandra Świętochowskiego pt.: „My i Wy”, określamy mianem manifestu programowego. Tekst ukazał się w roku 1871 na łamach „Przeglądu Tygodniowego”.

Wyraz „manifest” pochodzi od łacińskiego słowa „manifesto”. Oznacza podanie czegoś, jakiejś informacji, do publicznej wiadomości. W przypadku manifestu literackiego zazwyczaj określa się tak program grupy literackiej bądź pisarza. Jest to rodzaj publicznej deklaracji, często ogłaszanej na łamach pism, z których estetyką i założeniami ideowymi dani twórcy się utożsamiają Celem ogłoszenia manifestu jest zaprezentowanie czytelnikom ideologii, światopoglądu i założeń estetycznych własnej twórczości.

Moim zdaniem artykuł Świętochowskiego spełnia te założenia. Autor w sposób wyraźny i jasny podaje zasady, którymi będzie się kierował. Jego wystąpienie spowodowane jest stagnacją w literaturze i dziennikarstwie, którą on, jak i inni twórcy owego pokolenia, zauważyli. Zarzuca swoim poprzednikom, iż zdobywszy kredyt zaufania społeczeństwa, przestali wywiązywać się ze swojej roli. Pozytywiści, jako młodzi i energiczni, pragną działać. Chcą spożytkować swoje walory intelektualne ku ogólnemu pożytkowi. Może to być zapowiedź...

Podobne wypracowania